Hørbygaard

Landbrug

Er du vores kommende driftsleder/forvalter?

Hørbygaard tilbyder et spændende job til den der vil være vores driftsleder.

Til varetagelse af landbruget på Hørbygaard Gods med 450 ha planteavl søger vi en flittig driftsleder/forvalter med evner for planteavl, gå på mod, og vilje til at gå foran i bestræbelserne på at skabe de bedste resultater med en effektiv produktion.

Sammen med en dygtig elev varetages den daglige drift af planteavlen, samt opgaver i andre driftsgrene når der er behov.

Ejer har også virke udenfor bedriften, men tager del i opgaverne når arbejdspresset er størst.

Planlægning og overordnet ledelse sker i samarbejde med ejer, men med mulighed for god selvstændighed  og udvikling i stillingen.

Vi har forventninger til dig og derfor tilbyder vi også

 • et job hvor du kan få ansvar for driftsplanlægning, produktionsstyring m.m.
 • høj grad af frihed under ansvar
 • gode muligheder for videre udvikling og uddannelse
 • direkte reference til ejer der har en del aktiviteter udenfor bedriften
 • en god maskinpark
 • mulighed for god bolig i naturskønne omgivelser
 • løn der matcher vores krav og dine kvalifikationer

Vi synes selv vi har et godt tilbud til dig og forventer derfor også

 • at du har godt kendskab til planteavl
 • at du har ordenssans, overblik, præcision
 • at du kan arbejde vedholdende og med selvstændighed
 • at du er systematisk og god til at planlægge og registrere opgavernes udførelse
 • at du har talent for, og kan lide at, samarbejde samt har ønske om, og vilje til, ansvar
 • at du har forståelse for effekten af at gå foran
 • at du er interesseret i, og kan bistå med, andre af godsets driftsgrene

Job er åbent nu, men vi udviser gerne fleksibilitet i forhold til den rette ansøger.

Enhver henvendelse om jobbet samt ansøgning vil naturligvis blive behandlet fuldt fortroligt og skal ske til ejer.

Skriftlig ansøgning med CV fremsendes til ejer på mail eller pr. post. Ansøgninger bearbejdes løbende.

Vi glæder os meget til at høre fra dig og  ser frem til et godt og gensidigt frugtbart samarbejde.

Christian Castenskiold,

post@castenskiold.dk
Hørbygaard, Tuse Næs Vej 7, 4300 Holbæk
Mobil: 40280026

Hørbygaards drift

Hørbygaard drives som et planteavlsbrug, altså uden dyr. Landbruget er på 300 ha samt forpagtning af yderligere 150 ha. Driften er pløjefri og traditionel, d.v.s. ikke økologisk, men vi arbejder med at bruge mindst mulige mængder af planteværn og har tillige i mindre målestok forsøgt os med nogle af de metoder som økologerne anvender i deres driftsform.

Driften er meget mekaniseret og med moderne maskiner. Vi arbejder på at gøre bedriften til en tiltagende interessant arbejdsplads med udfordring, ansvar og læring for hver enkelt medarbejder.

Afgrødesammensætningen er de sidste år udvidet. Vi dyrker vinterhvede, maltbyg, ærter og vinterraps samt græsfrø af typerne rødsvingel og hundegræs.


Reduceret jordbearbejdning og GPS-styring

Som en del af udviklingen af vores planteavl arbejder vi også med pløjefri dyrkning. Vi ønsker at finde positive aspekter i at øge indholdet af organisk materiale, forbedre mikrobiologien og vandhusholdningen samt undgå kvælstoftab tillligemed at øge kapaciteten på vores jordbearbejdning.

Vi har introduceret GPS-styring så vores traktorer selv styrer med 2-3 cm. nøjagtighed under arbejdet. Dette reducerer overlap og vores forbrug af gødning, planteværn, brændstof. Dette giver også forbedrede arbejdsforhold samt mindre træthed på lange dage, hos vores medarbejdere. Til høsten 2016 installerede vi GPS-styring i mejetærskeren. Det har været en fornøjelse at opleve effektiviteten og fordelen for mejetærskerføreren. Det sparer os formentligt en halv til en hel dags høstarbejde med den øgede præcision.

Vi arbejder mod at lægge vores trafik i marken fast i kørespor. Det skal reducere det areal der bliver kørt på og derved udsat for de tunge maskiners tryk. Dette skal forbedre jordstrukturen i de områder hvor der ingen hjul kører således at vores jord bliver et bedre sted for afgrøderne at gro. De moderne maskiner er meget store og trykker jorden. På denne måde forventer vi at vores jord vil kunne udnytte gødning og vand på en mere optimal måde og med større udbytte af de samme indsatsmidler. Ligeledes er der nogle fordele ved mindre brændstofforbrug ligesom vi arbejder med tanker om metoder der øger CO2-bindingen i jorden.

Yderligere arbejder vi på at kortlægge udbytter og bladmasse i markernes forskellige områder for at bruge det til at fordele indsatsmidler hvor udnyttelsen bliver bedst. Dette skal igen medvirke til at skabe størst muligt udbytte med mindst muligt mængde gødning og planteværn.